2. októbra 2023  slovenčina english 
top_4.jpg
DOMOV BAX PRODUKTY SLUŽBY KONTAKT

VVW 3405

VVW 3405 VVW 3405 je osvedčený ručne vedený valec s dobrými technickými parametrami, ktorý vyniká vďaka unikátnemu riadiacemu podvozku ľahkým a veľmi presným riadením smeru jazdy. Je určený predovšetkým pre hutnenie asfaltových zmesí, môže byť použití i pre hutnenie nesúdržných a polosúdržných materiálov. Pohon pojazdu i vibrácie je mechanický. Obidva behúne majú obrobený hladký povrch, sú poháňané a opatrené škrabákmi nečistôt. Zdrojom vibrácie behúňov je jednostupňový budič vibracií, umiestnený na ráme stroja. Spádové kropenie behúňa. Motor HATZ.
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA:
 • Riadiaci podvozok

 • Dva hladké poháňané behúne

 • Usmernená vibrácia

 • Spádové kropenie behúňa

 • Dva rýchlostné stupne vpred i vzad

 • Farby STA: žltá, šedá
 • VELKOSŤ:
   Pohotovostná hmotnosť (CECE) kg  1.060 
   Maximálna šírka hutnenia mm  750 
  HMOTNOSTI:
   Maximálna pohotovostná hmotnost kg  1.160 
   Zaťaženie predného behúňa (CECE) kg  535 
   Zaťaženie zadného behúňa (CECE) kg  655 
   Statické lineárne zaťaženie predného behúňa kg/cm  7,13 
   Statické lineárne zaťaženie zadného behúňa kg/cm  4,73 
  RIADENIE:
   Bočná stabilita, priamy nájazd °  32 
   Polomer zatáčania - stopový vnútorný mm  4.500 
   Polomer zatáčania obrysový vonkajší mm  5.410 

  JAZDNÉ VLASTNOSTI:

   Počet rýchlostí
   Maximálna rýchlosť km/h  3,4 
   Stúpavosť bez vibrácie 45 
   Stúpavosť s vibráciou 27 

  BRZDY:

   Pohotovostná motorová 

  VIBRÁCIE:

   Amplitúdy mm  0,7 
   Frekvencia Hz  50 
   Odstredivé sily kN  34 

  KROPENIE:

   Druh kropenia spádové 
   Stupeň filtrácie vody

  NÁDRŽE:

   Palivo litre  4,8 
   Voda pre kropenie litre  56 

  MOTOR:

   Výrobca motora

  Hatz

   Typ motora

  1D 60

   Výkon motora

  kW 

  ROZMERY:
  (hodnoty v mm)
  A D G H L L1 T W W1 W2
  600 500 180 1.125 2.670 1.210 8 750 940 27

   
  Zmena technických dát a modifikácie vyhradená. Stroje môžu obsahovať výbavu na prianie.
   
  MAXIMÁLNE HRÚBKY PO ZHUTNENÍ (hodnoty v mm, za optimálnych podmienok)
  Hliny Piesok / Štrk Zmesi Íly Asfalt
  - 20 15 - 10