20. júna 2024  slovenčina english 
top_3.jpg
DOMOV BAX PRODUKTY SLUŽBY KONTAKT

vibračné dosky jednosmerné

 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA     AVP 1033   AVP 1240   AVP 1240
Prevádzková hmotnosť 
54 kg  70 kg  80 kg
Pracovná šírka 
330 mm  400 mm  400 mm
Typ motoru 
Honda GX 100  Honda GX 120  Yanmar (diesel)
Výkon motoru 
2,2 kW  2,6 kW  2,8 kW
Frekvencia 
100 Hz  98 Hz  98 Hz
Odstredivá sila 
10,5kN  12 kN  12 kN
Stúpavosť 
30% 30% 30%
Pracovná plocha 
0,11 m2  0,14 m2  0,14 m2
Max. hutniaci účínok 
10 cm  15 cm  18 cm
Vodná nádrž 
5 litrov  10 litrov  5 litrov
Prepravný podvozok 
nie je
za príplatok
za príplatok
Tlmiacia doska 
nie je
za príplatok
za príplatok
Vodné kropenie 
za príplatok
za príplatok
za príplatok
Odpružená rukoväť 
nie je  za príplatok  za príplatok

Model AVP 1033 je najľahšia jednotka v sortimente a je prispôsobená pre hutniace práce v stiesnených miestach, pokladanie ľahkých chodníklových dlažieb a ľahkej až strednej opravy povrchu (na prianie sa dá vybaviť kropiacim systémom s kapacitou 5 l). Tento model nachádza najrôznejšie použitie u správcov záhrad, parkov aj majiteľov domov.  Sklápacia rukoväť a nízka prevádzková hmotnosť (54 kg) umožňuje prepravu dosky aj v batožinovom priestore osobného automobilu.

Model AVP 1240 je vibračná doska pre všestranné použitie s pracovnou šírkou 40 cm. Táto príručná a užitočná jednotka je v ponuke so zážihovým motorom Honda alebo alternatívne so vznetovým motorom Yanmar. Táto vibračná doska bola vyvinutá na práce v sťažených priestoroch na zeminách rovnako tak aj na asfaltoch. Rozsah aplikácií zahŕňa ľahké až stredné opravy a hutnenie okolo prekážok ako sú obrubníky alebo podezdívky. Na prianie je k dispozícií kropiaci systém s kapacitou 10 litrov.

 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA     AVP 1250   AVP 1850   AVP 1850
Prevádzková hmotnosť
75 kg  100 kg  117 kg
Pracovná šírka 
500 mm  500 mm  500 mm
Typ motoru 
Honda GX 120  Honda GX 160  Hatz (diesel)
Výkon motoru 
2,6 kW  3,7 kW  3,1 kW
Frekvencia
98 Hz  85 Hz  85 Hz
Odstredivá síla 
12 kN  18 kN  18 kN
Stúpavosť 
30% 30% 30%
Pracovná plocha 
0,27 m 0,2 m 0,2 m2
Max. hutniaci účinok 
10 cm  15 cm  18 cm
Vodná nádrž 
5 litrov
10 litrov  5 litrov
Prepravný podvozok 
nie je  za príplatok  za príplatok
Tlmiaca doska 
nie je  za príplatok  za príplatok
Vodné kropenie 
za príplatok  za príplatok  za príplatok
Odpružená rukoväť 
nie je  za príplatok  za príplatok

Model AVP 1250 je stvorená špeciálne pre prácu na asfaltoch. Základnú dosku má formovanú za účelom dosiahnutia najlepších výsledkov na "čiernom" povrchu. Spolu so kropiacou kapacitou 10 litrov (na prianie) je AVP 1250 voľbou číslo 1 pre stavebné a cestné firmy.

Model AVP 1850 reprezentuje ideálnu všestrannú hutniacu dosku v triede jednosmerných vibračných dosiek. Jednotka je vhodná pre hutnenie zemín, štěrků, pieskov, na pokládku dlažieb a asfaltu. Na výber je z 3 rôznych motorov: zážihové Honda a vznetové Hatz a Lombardini. Vodiaca rukoväť je sklopná a oddelitelná.